Handelsbetingelser

Handelsbetingelser læsebriller

Handelsbetingelser for køb af læsebriller online

Oversigt

 1. Køb hos Læsebrillen
 2. Priser
 3. Salg generelt
 4. Levering
 5. Afbestillinger
 6. Betaling
 7. Reklamationsret
 8. Anvendelse af reklamationsret
 9. Fortrydelsesret
 10. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl
 11. Forsvarlig returnering
 12. Er de i tvivl
 13. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Oversigt

1. Køb hos Læsebrillen.dk

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Læsebrillen.dk, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Læsebrillen.dk.

Go to Top

2. Priser:

Alle priser er inklusiv 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, eksl. Færøerne og Grønland.
Der tages forbehold for:
Valutaændringer force majeure leveringssvigt afgiftsændringer udsolgte varer og trykfejl

Go to Top

3. Salg generalt:

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.
Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

Go to Top

4. Levering:

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Læsebrillen.dk´s leverandører.

Go to Top

5. Afbestillinger:

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling på læsebriller, bør dette gøres telefonisk på: 2876 1862. Alternativt kan det ske ved, at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling “. til info@laesebrillen.dk
Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten ” Afbestilling ! ” indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14:00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

Go to Top

6. Betaling:

De mulige betalingsmåder er:

Dankort / Visa
Diners Club
Mastercard

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.
Go to Top

7. Reklamationsret:

Der ydes 2 års reklamationsret på læsebriller købt hos Læsebrillen.dk. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.
Skulle læsebrillerne mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.
Læsebrillen.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Go to Top

8. Anvendelse af reklamationsretten:

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Læsebrillen.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse.
Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.
Læsebrillen.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. Læsebrillen.dk opfordrer derfor kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang Læsebrillen.dk måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Læsebrillen.dk’ s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.
Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Læsebrillen.dk.

Go to Top

9. Fortrydelsesret

Du har ifølge Forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret på varer købt på internettet. Du kan fortryde købet ved at annullere ordren, efter du har fået ordrebekræftelsen, men inden vi har afsendt læsebrillerne.
Er varen afsendt kan du nægte modtagelsen af varen, eller du kan modtage varen og selv sørge for, at varen sendes tilbage. Ved fortrydelse skal kopi af ordrebekræftelse eller bekræftelsesmail altid følge varen, så vi kan se hvor den kommer fra, når vi modtager varen retur.
Du skal selv betale fragten for returnering.
Når vi har modtaget varen retur, vil vi tilbagebetale dig beløbet for varen, incl. de forsendelsesomkostninger der har været, hvis du har nægtet at modtage varen. Tilbagebetalingen vil foregå via bankoverførsel, og derfor skal du medsende dine bankoplysninger.
Det er en betingelse for at du kan fortryde, at varen tilbagesendes i væsentlig samme stand og mængde, som den var, da du modtog den. Det betyder at varerne skal returneres i original uskadt emballage, lukkede småtingsposer må ikke være åbnet, forsegling på hardwareemballage må ikke være brudt, plombering og plastfolie på computerspil, film og bøger må ikke være brudt.
De ovenfor nævnte forbehold repræsenterer typisk en værdi, og varen kan ikke anses for at være returneret i væsentligt samme stand og mængde, hvis disse forbehold ikke er overholdt, da det betyder at gensalgsværdien vil være reduceret. Det vil kunne betyde, at du ikke vil kunne fortryde dit køb. Du må gerne prøve varen, så længe du kan returnere den i samme stand, og det er klart, at afprøvningen ikke forringer varens salgsværdi.
Du skal selvfølgelig altid sørge for at emballere varen forsvarligt, inden du sender den retur.

Go to Top

10. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl:

Ved tilbage sendelse af defekte eller forkerte varer til Læsebrillen.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.
Testgebyret er DKK 250 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.
Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Læsebrillen.dk ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.
Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Go to Top

11. Forsvarlig returnering:

Alle produkter, der returneres til Læsebrillen.dk skal være forsvarligt indpakket.
Ved bærbar, printere m.v. skal disse sendes tilbage i en kasse eller lignende. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.
Læsebrillen.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Læsebrillen.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.
Go to Top

12. Er de i tvivl:

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Læsebrillen.dk, at De retter henvendelse på email: info@laesebrillen.dk eller på telefon 2876 1862.

Go to Top

13. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende:

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode Læsebrillen.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.
Go to Top